Українська мова
Контрольна робота.
Службові частини мови: Прийменник. Сполучник.
 
 
1.  Прийменник ужито в кожному сполученні слів рядка:
 а) викопали навкруги фортеці, знайшов у портфелі, дощ і сніг;
 б) лунає навкруги, грався з ними, чуйний і уважний;
 в) вітер з півночі, помилився через неуважність, бачив коло лісу.
 
2. Тільки частки записано в рядку:
               а) навіть, нехай, немов, а;             б) хай, не, -сь, лише;
         в) посеред, попід, то, ні;                г)  аби-, де-, чи-,  у.
 
 
3.  Сполучник з’єднує частини складного речення у варіанті:
   а) Вечір гаптував небеса і золотом, і сріблом, і янтарем.
   б) Не тільки мотузок, а й терпець рветься.
   в) Великі сині очі з-під чорних вій дивилися пильно й розумно (М. Коц.).
   г) Дзвони грають, бо моя воскресає душа.
 
4.   У якому рядку всі сполучники складні?
А) Щоб, немов, ніж, якби, раз.
Б) Якщо, теж, також, бо, немовби.
В) Мовбито, немовбито, начеб, проте, нібито.
Г) Начебто, цебто, щоб, буцімто, але.
 
5.    Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних
      членів:
А Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала тінь від листя (П. Панч).
Б Сонця ще не було видно, хоч далекі шпилі вже рожевіли (М. Коцюбинський).
В Ліс шумів над ним тужливо, і плакав, і ревів (І. Франко).
Г Розчинилися двері, і через поріг переступила з повним відром Галя (А. Шиян).
 
6.  У якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс?
А) Із/за, з/під, з/попід, з/поміж, з/посеред.
Б) З/поза, з/за, в/наслідок, по/при, не/зважаючи на.
В) За/для, за/ради, по/серед, по/руч, в/наслідок.
Г) Незалежно/ від, згідно/з, під/час, відповідно/до, з/понад.
 
7.   Укажіть рядок, у якому всі слова з не  пишемо разом.
А  Не/легко, не/абияк, не/наче, не/щастя.
Б  Не/ по-людськи, не/впинно, не/абищо, не/голосно, а тихо.
В  Не/хтувати, не/щастить, не/чути, не/ставити.
Г  Не/вишиті рушники, не/розмальована мною листівка, не/допоміг.
 
8.  Зніміть риску, запишіть правильно:
         із/за, з/поміж, за/для, з/посеред, з/метою, в/продовж, по/біля.
 
9.  Записати в два стовпчики сурядні та підрядні сполучники:
         що, аби, як, ніби, та, а, і, або, якщо, щоб, але, чи, хоч, коли, проте, ані.
 
10.   Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишемо через дефіс.
А.  Ай/ай/ай! Ку/ку! Їй/Богу!     Б.  Ха/ха/ха! Го/ді! Ов/ва!
В.  Їй/бо! А/гов! Ге/й!                Г.   Їй/право! Ть/ох! Ну/ну.
 
11.    Установіть відповідність між виділеними слова і частинами мови.
 
1. Прийменник           А.  Дзвенять гаї, мов арфи, а день біжить, сміється
2. Сполучник   Б. Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє.
3. Частка                 В.  Ох, яка буря знялася на морі.
4. Вигук Г.  Стрункі сосни велично впираються вершина ми в небо.
 
12  Вставити у текст сполучники. Підкреслити та надписати всі службові 
    частини мови.
      На городі ріс кущ барвінку. Здавалось, ...  він і зимою зеленіє, .... коли танули сніги, то на світ пробивалось його цупке зелене листя, не змучене холодом, не скалічене морозом. А .... повітря ставало по-материнськи м’яким ...  лагідним, то барвінок зацвітав так, ... небо бризнуло на землю живою своєю блакиттю.
Українська література
Контрольна робота за темою  «Ми – українці».
1. Сином якого відомого українського письменника був Олег Ольжич?
а) Михайла Стельмаха;  б) Івана Франка;   в) Олександра Олеся;    г) Андрія Чайковського.
2. Що стало причиною смерті Олега Ольжича?
 а) хвороба;     б) автомобільна аварія;     в) катування у концтаборі;      
г) важке поранення.
3. Яка ідея вірша Олега Ольжича «Захочеш – і будеш…»?
а) сум за рідною домівкою; б) возвеличення любові до України; 
 в) уславлення борців за волю України;  г) заклик до активного життя, віри в себе.
4. У якому персоніфікованому образі постає радість в однойменному вірші Олени Теліги?
а) босоногої дівчинки; б) вітрогона-хлопчини; в) пташки; г) квітки.
5. Який художній засіб використаний в уривку з вірша Олени Теліги?
   І душа моя горить сьогодні…     а) епітет;   б) метафора;        
 в) порівняння;         г) персоніфікація.
6. У якому вірші Олени Теліги провідною є ідея оптимізму та життєлюбства?
а) «Сучасникам»; б) «Радість»; в) «Пломінний день»; г) «Стежина».
7. Який заклик звучить у вірші Олени Теліги «Сучасникам»?
а) ставати до бою за Україну; б) не боятися своїх почуттів; в) діяти, а не кидати слова на вітер; г) не забувати про Бога.
8. У якому виді спорту Іван Сила вперше заявив про себе як професійний спортсмен, перемігши поліцейського Магдебуру?
а) боротьба; б) бокс; в) легка атлетика; г) важка атлетика.
9. Яку надзвичайно небезпечну тварину Іван Сила переміг голіруч у двобої?
а) лева; б) тигра; в) ведмедя; г) бика.
10. Який художній засіб використаний в уривку з вірша Андрія Малишка?
  …І засмучені очі хороші блакитні твої.
а) епітет; б) метафора; в) порівняння; г) персоніфікація.
 11. Написати відгук на тему «Найулюбленіша книга».
 
Зарубіжна література
                       Контрольна робота  «Сучасна література. Я і світ»
1.За жанром твір Айзека Азімова «Фах»:
а) науково-фантастична повість;
б) психологічна повість;
в) філософська повість.
2.Батько Тревіліяна:
а) металург на іншій планеті;
б) космонавт;
в) вчений.
3.Хаул з твору Діани Вінн Джонс «Мандрівний Замок Хаула»:
а) чарівник;
б) продавець;
в) науковець.
4.Софі працювала у:
а) кондитерській;
б) крамниці дамських капелюшків;
в) школі.
5. Провідною темою роману Корнелії Функе «Чорнильне серце» є:
а) жага до життя;
б) жага до наукових досліджень;
в) жага до подорожей.
6.Мегі:
а) 10 років;
б) 12 років;
в) 14 років.
Продовжіть речення.
1.Мета суспільної системи, зображеної у повісті «Фах» А.Азімова, полягає у забезпеченні …
2.Після смерті батька Фанні вирішила відправити дівчаток навчатися різних ремесел: Марту – …, Летті – …, а Софі – …
3.Капрікорн і його банда намагалися заволодіти …
Дайте відповіді на запитання.
1.Для чого створені «інтернати для недоумків»  у державі майбутнього?
2.Чому Софі вирушила до Мандрівного Замку Хаула?
3.Які два світи демонструє читачам роман «Чорнильне серце»?

26 .05 Контрольна робота з історії України у 7 класі
Оберіть одну правильну відповідь
1. (0,5б) Яка релігія була панівною у Великому князівстві Литовському:
А) православна;               Б) католицька; 
В) мусульманська;           Г) іслам.
2. (0,5б) Який титул отримав Вітовт у 1392 р.?
А) імператора;                 Б) царя; 
В) короля;                        Г) Великого князя Литовського.
3. (0,5б) Хто був останнім київським князем у 15 ст.?
А)Свидригайло;               Б) Вітовт;               В) Семен Олелькович.
4. (0,5б) З чиїм ім’ям пов’язана розбудова Мукачівського замку?
А) Сулейман Пишний;     Б) Менглі Гіреєм;
В) Іван Грозний;               Г) Федір Коріятович.
5. (0,5б) Коли вперше в документах з’являється назва «Буковина»?
А)1393р.;                           Б) 1439р.;              В) 1544р.
6. (0,5б) Назвіть перші книги, надруковані кирилицею у краківській друкарні:
А) «Осьмигласник»;          Б) «Буквар»;         В) «Літопис»
7. (2б)  Дайте визначення термінів: «корогва», «магнат», «данник», «лан».
8. (2б)  Установіть відповідність
1) «похожий»;       А) невільний селянин;
2) «тяглий»;           Б) заможний селянин, що працював у господарстві свого  
3) «слуга»;        господаря, використовуючи власну робочу худобу та інвентар;
4) «непохожий»;    В) вільна людина;
       Г) особа, що супроводжувала свого володаря, виконувала 
                               доручення.
 9. (2б) Схарактеризуйте соціальну структуру українського населенняXIV- XVст.
10. (3б) Проаналізуйте історію різних українських земель у XIV-XV ст. Чому вони були захоплені сусідніми державами?

Українська мова
14.05 Опрацювати §47 Вправи497, 498, 503
19.05 Вивчити §48-49  Вправи 515,516,527
Українська література
А. Малишко – опрацювати біографію
«Пісня про рушник» - вивчить напам’ять.
Зарубіжна література
Написати відгук-враження від прочитаної повісті Льюїса К.С. «Хроніки Нарнії» («Небіж чаклуна»)

Музика - Тема 32-33(128стр.)Перевірте свої досягнення.

Англійська мова - 14.05.стр.180.читати і перекладати
14.05.стр.181.усно
15.05.стр.182 усно
21.05.стр.183 усно
21.05.стр.184 письмово.
22.05.стр.185 усно
28.05.стр.186.повторення правил
28.05.стр.187 повторення правил.
29.05.стр.188 повторення правил

Алгебра 13.05.#2628.#1222.
18.05.пункт.29.#1225.1228.
20.05.#7 стр.215-216.
25.05.#1140
27.05.#1155.

Фізика 13.05.€48питання 1-5.
15.05.€48 #37
20.05.#12стр.209_210
22.05.€1 повторення
27.05.€2.
29.05.€3

Геометрія13.05.тест#1,2стр.167.168.
18.05.#4,18,23.стр.178.179.
20.05.#50,70,стр.182.
25.05.#89,86,стр.184
27.05.#108.115.186.

МУЗИКА -     Тема 30-31 (119стр.) А.Побужанської"Кольорова планета". 

7 клас хімія
  Виконати тести:тема «Вода»
Завдання 1–12 мають  лише один правильний варіант відповіді. Виберіть правильний варіант відповіді.
1. «Вода» - традиційна назва сполуки із формулою Н2О. Якою є її хімічна назва:
а) гідроген оксид; б) гідроген пероксид; в) гідроген хлорид ? 
2. За звичайних умов вода:  1)  безбарвна рідина, 2) має смак, 3) не має запаху, 4) замерзає  при  -1 С. Виберіть правильну відповідь:
а) 1, 2;     б) 1, 3;     в) 2, 3;     г) 3, 4.
3. У дві склянки налили невеликі порції води. У першу склянку додали трохи глини, у другу – етилового спирту. Кожну суміш добре перемішали. У якій склянці утворився розчин?
Виберіть правильну відповідь:   а) перша склянка;   б) друга склянка.
4. Розчином є:   а) оцет;   б) суміш крейди з водою.
5. Назвіть формулу оксиду:  а) CuO;   б) Cu(OH)2;   в) CuSO4;   г) HCl.
6. Природну воду від піску можна очистити: а) відстоюванням; б) випарюванням;
в) дистиляцією.
7. Відносна молекулярна маса води:  а) 10;   б) 18;   в) 28.
8. За звичайних умов вода:  1) не має смаку, 2) має запах, 3)  має густину 1,2 г/см3, 4) замерзає  при  0 С. Виберіть правильну відповідь:
а) 1, 2;   б) 1, 3;   в) 1, 4;    г) 2, 4.
9. У дві склянки налили невеликі порції води. У першу склянку додали трохи піску, у другу – оцту. Кожну суміш добре перемішали. У якій склянці утворився розчин?
Виберіть правильну відповідь:  а) перша склянка;    б) друга склянка.
10. Розчином є:   а) ацетон;  б) суміш глини з водою.
11. Назвіть формулу оксиду:   а) CO2;  б) H2CO3;   в) CaCO3;   г) CH4.
12. Природну воду від завислих частинок глини можна очистити:                                     а) фільтруванням;   б) випарюванням;  в) дистиляцією.
13. Знайдіть відповідність:
                   Формула сполуки                                   Тип сполуки
 1. H2CO3                                                 а) основа;
 2. NaOH                                                 б) кислота.
 3. H3PO4
 4. Fe(OH)2
14. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння:
а) Na2O + H2O → NaOH;        б) SO3 + H2O → H2SO4.

Українська мова
12.05 Опрацювати §45 Вправи470, 473, 480.
14.05 Вивчити §46 Вправи482, 486, 490
Українська література
О. Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили» - дочитати
Зарубіжна література
Льюїс К.С. «Хроніки Нарнії» («Небіж чаклуна») – прочитати або подивитися фільм.

 Історія України 19.05  виконати практичну роботу 6 « Скласти історичний портрет Костянтина Івановича Острозького.» прислати на вайбер т. 0967042026
 Всесвітня  історія  19.05 опрацювати тему : « Індія і Китай в  середньовіччі «  скласти кросворд до теми із 12 запитань.

tanavasilchuk1966@ukr.net  - пошта; телефон – 0-97-84-95-427
Хімія                                                                                                             
12.05   параграф 31, вправа221.
18.05  вик. домашній експеримент стор 182
19.05 повторити параграфи 26 -31
25.05  вик. контрольну роботу, відповіді на пошту


Біологія
 14.05 . параграфи 51 -54 повторити
18.05 виконати тести на стор244, відповіді на пошту або телефоном
21.05   прочитати стор. 245-250
 25.05 відповісти на питання стор247 мал. 328 та стор248 мал.329
Основи здоров’я
12.05 повторити параграфи26 - 29
19.05 вик  контрольну роботу .    відповіді відправте на пошту або телефоном
 1.Укажіть правильне  твердження:
а) якщо ви член родини, то у вас немає ніяких обов’язків; 
б) статус – це закріплені за людиною права й обов’язки, які говорять про її місце в групі;
в) перебуваючи в групі, можна не враховувати інтереси інших членів групи.
2.Анонімність у роботі клініки, дружньої для молоді, означає що:
а) вам потрібно мати при собі документи;  б) з вас будуть брати гроші; 
в)вам будуть читати нотації;                            г) вас зустрінуть з порозумінням.
3. Ознака безпечної компанії:
а) всі ставляться один до одного доброзичливо; б)вам заважають навчатися;
в)у компанії вживають алкоголь;                               г)вас втягують у бійки.
4. Хвороби цивілізації виникають через:
а) інфекції;  б) віруси;  в)малорухливий спосіб життя; г) розумову діяльність.
5. Наркотична залежність:
а) легко виникає;     б)легко лікується; 
в)довго виникає, але легко лікується;          г)легко виникає, але довго лікується.
6. Відповідно до законодавства України кримінальна відповідальність настає:
а) з 18 років;  б)з 16 років, а за скоєння тяжких злочинів із 14 років; в)із 20 років; г) із 21 року.
7. ВІЛ – це:
а) вірус імунодефіциту людини;  б) синдром набутого імунодефіциту;
 в) інфікована людини;                  г) бактерія СНІДу.
8. ВІЛ розмножується в клітинах:
а) м’язів;  б) печінки;  в) крові;  г) головного мозку.
9. Дискримінація – це:
а) форма позитивного  ставлення до людини;  б) забезпечення рівних прав різним групам людей; 
в) заохочення людей певної  національності;    г) обмеження прав людини за певною ознакою .
10. Збудником туберкульозу є:
а) вірус;  б) бактерія;  в) одноклітинна тварина;  г) одноклітинний гриб.
ІІ. Вказати, правильне чи неправильне твердження:
1.Дуже рідко хворіють на туберкульоз ВІЛ-інфіковані люди.
2. Паличка Коха є в багатьох людей, але проявляє вона себе в організмі з ослабленою імунною системою.
3. На туберкульоз хворіють люди через погані економічні і соціальні умови.
4. Ранніми симптомами туберкульозу є підвищення  апетиту.
5. Розповсюджувачів наркотиків можуть покарати позбавленням волі.
6. Законодавство дозволяє отримання наркотичних засобів  в обмін на інші речі чи товари.
     

Українська мова

05.05 Опрацювати §43 Вправи  446 (усно), 449, 448 (вивчить прийменники), 453
07.05 Опрацювати §44 Вправи457, 459, 464. За зразком на с.164 розібрати два прийменники як частину мови з вправи 468.
     Українська література
О. Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили» - читати
     Зарубіжна література
Корнелія Функе «Чорнильне серце» - читати

7 кл. історії України  12.05  Виконати практичну роботи: «Порівняти правовий статус і повсякденне життя на теренах України 14 -15 ст. представників різних станів  та верств .Скласти план до теми : «Cередньовічна культура України 14 -15 ст.»    Переглянути відео за посиланням   https://www.youtube.com/watch?v=yQzYR-KnbGk&list=PLv6ufBUWdRi2vc0yOzw-IJr4jRnwSJLdQ&index=26
             7 кл . всесвітня історія  12.05  опрацювати тему : «  Китай та Індія .»  Переглянути відео фрагмент  « Уроки пітона Каа.» іhttps://www.youtube.com/watch?v=GgUbKGIGvdk.

7 клас
Українська мова
28.04 Контрольна робота «Прислівник» (Завдання на с. 149, Письмові відповіді на питання с.150)
30.04 Опрацювати §42 Вправи 438, 440, 443
Українська література
Олена Теліга «Сучасникам» - виразно читати
Опрацювати біографію Олександра Гавроша
Зарубіжна  література
Діана Вінн Джонс «Мандрівний замок Хоула» - прочитати
Відповіді надіслати на адресу ShelestNataliy@i.ua т. 0964929681, 329208
Дивитися відео уроки.

 Геометрія 7 клас
27.04.₴6;#18.19.(стр.51)
29.04.₴7;#10.16.(стр.57)
04.05.$8;#12.18.(стр.62)
06.05.₴9;#8.16.(стр.67)
Алгебра
27.04.₴28;#1048.1052.
29.04.₴28;#1050;1054.
04.05.₴29;#1078;1079.
06.05.₴29;#1082;1085.
Фізика
29.04.₴45
06.05.₴46;#35
08.05.₴47;#36

Англійська мова
30.04.стр.166-167.
30.04.стр.168-170.
07.05.стр.171-172.
07.05.стр.173-176
08.05.стр.177-179 усно всі вправи.
 
7 клас  . історія України 14. 04   опрацювати тему : Кревська унія  1384 рік і українські землі.(відповісти письмово на питання –Яке значення унії для українців ?) виконане завдання пришліть на вайбер т.0967042026. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=qxjxW-r84qM&list=PLv6ufBUWdRi2vc0yOzw-IJr4jRnwSJLdQ&index=24
                21 04 опрацювати тему : Суспільне і церковне життя на теренах України в 14 – 15 столітті. (Скласти письмову розповідь про Косьтантина Острозького.)
                  28 .04   переглянути відео  “ Уроки пітона Каа  “
за посиланням jhttps://www.youtube.com/watch?v=L1_3j97bCMQ&list=PLv6ufBUWdRi2vc0yOzw-IJr4jRnwSJLdQ&index=25  Cкласти розповідь про заняття жителів України в 14 ст.
                05.05 опрацювати тему:Міста, ремесла ,торгівля .(виписати в зошити що купували українці а що продавали .)
7 клас всесвітня історія 14.04 опрацювати тему : Чехія. Ян Гус.Гуситьські війни.( виписати в зошити причини і наслідки гуситських війн )
                 21.04 прочитати п. Московська держава. Іван ІІІ.(виписати внутрішню і зовнішню політику Івана ІІІ.)
                  28.04 виконати практичну роботу :  Виникнення слов,янської писемності. Кирило і Мефодій.  (Чому Кирило і Мефодій визнані церквою святими. )
                 05. 05 опрацювати  питання про Османську імперію.(виконати завдання в кінці параграфа..Виписати чим прославилась Османська імперія.)

7   клас
tanavasilchuk1966@ukr.net  - пошта; телефон – 0-97-84-95-427
Хімія                                                                                                             
27.04  повтор. параграф 27, вправа 197, 198.
28.04  Параграф 28, вправа 206, 209
04.05 опрацювати параграф 29, вправа 211, 212 усно
05.05  Параграф 30, вправа  218
Біологія
 27.04 . опрацювати параграф  53, відповісти на питання   2, 4, 5  стор     237
30.04 . опрацювати параграф  54, відповісти на питання   6,7 стор     243.
04.05   параграфи 51 -54 повторити
 07.05 виконати творче завдання на  стор. 243
Основи здоров’я
28.04  опрацювати параграф 28 дати відповіді на питання у робочому зошиті стор. 71-72.
05.05  прочитати параграф 29, виконати завдання у зошиті на стор.72-73

Українська мова
21.04 с. 233 Тема 15 Портретний нарис Вправи 622, 623
23.04 Опрацювати §40,  Вправи. 411,413, 418
Українська література
Контрольний твір за вивченими творами «Ти знаєш, що ти людина»
Олег Ольжич «Захочеш – і будеш» (Опрацювати біографію, вивчить вірш)
Зарубіжна література
Айзек Азімов «Фах» (читати) Скласти письмову розповідь на тему «Якою я бачу школу майбутнього»

Англійська мова
02.04.стр.148.читати.стр.149.нові слова.стр.151 .правило.впр.4 читати.стр.152.читати.
03.04.стр.153.нові слова вчити.стр.154.впр.2,3,4 усно.
03.04.155 текст читати.
16.04.стр.156, стр.157-читати. 
17.04.стр.158.читати.
17.04.стр.159 -160,читати.
23.04.стр.161.впр.4.усно.стр.163 впр.2 написати листівку.
24.04.стр.165 письмово граматичні вправи.
24.04.стр.166.письмово граматичні вправи

7 клас    Українська мова
14.04  Опрацювати §38 Вправи 386,387
16.04 Опрацювати § 39 Вправи 390,395, 397
 
Українська література
15.04 – 17.04 Любов Пономаренко «Гер переможений» - читати
 
Зарубіжна література
Контрольна робота «Світова новела»
І. Продовжте фразу:
1. Невеликий за обсягом прозовий твір, що відрізняється напруженим, стрімким сюжетом і несподіваним фіналом, -
2. Прихований смисл у художньому творі називається, -
ІІ. Дайте розгорнуті відповіді на запитання:
1. Чому обірвалася павутинка, по якій повз Кандата? Чи могла ця павутинка витримати Кандату й не обірватися? (За новелою Р. Акутаґави «Павутинка»)
2. Чи кожен може здійснити подорож до чарівної крамниці? Порівняйте ставлення дитини і дорослого до дива. Що заважає побачити диво? (За новелою Г. Уелса «Чарівна крамниця»)
3. Що таке справжній шедевр? (За новелами О. Генрі «Останній листок», «Дари волхвів»)
ІІІ. Спираючись на прочитані новели, напишіть твір-роздум «Дива, які можна зробити своїми руками»
(Сфотографувати і надіслати на адресу ShelestNataliy@i.ua)

Геометрія 7 клас
01.04. & 2 №14, №24 (стор.19)
13.04  & 3 №13, №22 (стор.27)
15.04. & 4 №10, №12 (стор.37)
22.04  & 5 № 24 №25 (стор.44)
 
Алгебра 7 клас
01.04. &26 .№1007, №1010
13.04. &26  №1013, №1014
15.04  &27  №1034
22.04. &27  №1036
 
Фізика 7 клас
01.04. &41 №31
03.04  &42
15.04  &41,42 №32
17.04  &43
22.04  &43  №33
24.04  &44


Хімія
13.04 . контрольна робота. Відповіді  сфотографувати і відправити на пошту        tanavasilchuk1966@ukr.net  13.04
14.04 повтор. Параграф 26, вправа 190.
21.04 опрацювати параграф 27, виконати домашній експеримент на стор.161
Біологія
14.04. Повторити параграфи 44 – 50.  Виконати у робочому зошиті практичну роботу №7 на стор.209 у підручнику.
16.04. виконати тестові завдання на стор.221. відповіді сфотографувати і відправити на пошту tanavasilchuk1966@ukr.net   16.04
21.04. Опрацювати параграф 51, відповісти на питання 1 -4 усно.
23.04.  Прочитати параграф 52, виконати творче завдання на  стор. 232
Основи здоров’я
14.04  опрацювати параграф 26,дати відповіді на питання у робочому зошиті стор. 68 – 69.
21.04 прочитати параграф 27, виконати завдання у зошиті на стор.70.

7 клас.                                   Контрольна робота №3
Кисень
І рівень
 1.     Оберіть правильні твердження:
а) кисень – безбарвний газ;  
б) на повітрі всі речовини горять краще, ніж у кисні;
в) кисень легший за повітря;  
г) молекула кисню складається з двох атомів Оксигену.
 
 1.     Укажіть формулу оксиду:
а) СО2    б) NaН
в) КОН    г) НCl
 
 1.     Укажіть реакції сполучення:
а) C + O2 = CO2   б) Fe + S = FeS  
в) 2HgO = 2Hg + O2  г) 2NH3 = N2 + 3H2
 
 1.     Укажіть валентність Оксигену в оксидах:
а) І  б) ІІ  в) VІ  г) ІV
 
 1.     Укажіть молекулярну масу кисню:
а) 8;  б) 16;  в) 32;  г) 64.
 
 1.     Укажіть назву сполуки CaО:
а) калій оксид;   б) кальцій оксид;
в) карбон(ІІ) оксид ;  г) кальцій (ІІ) оксид.
 
ІІ рівень
7. Складіть формули оксидів за їх назвами:
 а) калій оксид;  б) фосфор(ІІІ) оксид;
 в) манган(VІІ) оксид;   г) купрум(І) оксид.   
  
8. Установіть послідовність збільшення валентності Хлору в оксидах:
а) Cl2O;  б) Cl2O7;  в) Cl2O5;  г) Сl2O3.
 
ІІІ рівень
9. Допишіть рівняння реакцій:
   а) Li + O2 →    б) Si(IV) + O→  
   в) Ba + O2 →    г) C2H6 + O2 →
10. Складіть рівняння реакції, що ілюструє добування кисню з калій перманганату.
 
ІV рівень
11. Під час хімічної реакції 5,6 г кальцій оксиду сполучилось з 1,8 г води.   Утворився кальцій гідроксид Са(ОН)2. Обчисліть масу кальцій гідроксиду, що утворився. Укажіть речовини, що є реагентами і продуктами.
12. Перетворіть схеми на хімічні рівняння:
 а) Аl + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2  б) LiOH + SO2 → Li2SO3 + H2O
 в) Ca3P2 + H2O → Ca(OH)2 + PH3  г) Na2O2 + CO2 → Na2CO3 + O2
 

Укр.літ.    12 березня - 03 квітня Читати казку-повість М. Павленко «Русалонька із 7-в», або «Прокляття роду Кулаківських». Скласти анкету головного героя.
Укр.мова  12 березня - 03 квітня Опрацювати §35 Впр.364
§36 Впр. 371, 375
§37 Впр. 382, 384.
Зарубіжна 12 березня - 03 квітня Роберт Джордж Уеллс «Чарівна крамниця».
Рюноске Акутагова «Павутинка». ( читати). О.Генрі "Дари волхвів"-розкрити біблійні мотиви
Алгебра 12-18.03 Повт. § 23
Завд. №1 «Перевірте себе» №1-12, с.25-26.
Геометрія 12-18.03 Повт. §17-20
С.167-168, тест. №1 і №2 – розв’язати
Фізика  12-18.03 §34-40 працювати
Задачі впр. №24-30.
7клас  історія України 17, 24.03
Повторити тему: Галицько -Волинська держава
31.03 - опрацювати "Українські землі у складі князівства Литовського
Середні віки  17, 24.03: Тема Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя.
 31.03 - повторити тему "Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя. Скласти до теми ребуси або кросворд.
 
7клас:
Біологія
17.03 прочитати параграфи  43-44                                                                        19.03  прочитати параграфи  45-46.
24.03  прочитати параграфи 47 -48.
26.03, прочитати параграфи 49 -50.
31.03, 02.04 -  виконати навчальні проєкти  на вибір. Теми:  Як вчаться пташенята.   Як спілкуються тварини.  Як тварини користуються знаряддями праці.
Хімія
 16.03  повтори  параграф  22, виконати завдання 169- 171.
17.03   прочитати параграф  23, вик.  завд . 174.
23.03 – 24.03  виконати  навчальний проєкт  на тему: «Проблема забруднення повітря та шляхи її розв’язування»
30.03  прочитати параграф 25,  виконати вправи: 183,185,                                                                                     
31.03  прочитати параграф 26,  виконати вправи:  190,192.
 
Основи здоров’я
17.03  опрацювати параграф  24, виконати завдання у зошиті настор.62 -63.
24.03 опрацювати параграф  25, виконати завдання у зошиті настор.64 -65.
31.03    повторити параграф  24 – 25,  виконати завдання у зошиті настор.66 -67.

7 клас, 23.03 – 03.04  англійська мова:  стр.138 нові слова вивчити ,стр.139.( всі вправи). Стр.142,( нові слова)стр.143- 144 чит.і переклад.стр.145 правило  ( remember) стр.146_ 147 ( пис ьмово вправи 1,2,3,)

7 клас,алгебра
 
16.03 Параграф 24 № 911,916
18.03 П. 25 № 981
23.03 П. 24-25 № 962,969,973
25.03 П. 25 №980,982
7 клас, геометрія  
16.03 Параграф 19 № 488,492
18.03 П. 20 № 522,524
23.03 П. 20 № 526,530
25.03 П. 21 №550 ,.553
 
7 клас, фізика
18.03 Параграф 36 № 26
20.03 П. 37 № 27
25.03 П. 38-39  № 29
27.03 П. 40 № 30

7 клас.    хімія               Контрольна робота №3
Кисень
І рівень
 1.     Оберіть правильні твердження:
а) кисень – безбарвний газ;  
б) на повітрі всі речовини горять краще, ніж у кисні;
в) кисень легший за повітря;  
г) молекула кисню складається з двох атомів Оксигену.
 
 1.     Укажіть формулу оксиду:
а) СО2    б) NaН
в) КОН    г) НCl
 
 1.     Укажіть реакції сполучення:
а) C + O2 = CO2 &