Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Шкарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 22 лютого 2018 року:
3. "Визначити третім предметом для державної підсумкової атестації учнів 9 А класу - англійська мова, учнів 9 Б класу - правознавство, учнів 9-го класу Биковогребельської філії - українська література"
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-66 від 31 січня 2018 року
Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості
проведення ДПА у закладах
загальної середньої освіти
 
      Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлює заклад загальної середньої освіти.
Державна підсумкова атестація (далі - ДПА) в 2017/2018 навчальному році у закладах загальної середньої освіти здійснюється відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015, року за № 157/26602, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від          31 липня 2017 р. .
   Зважаючи на зазначене, заклади загальної середньої освіти самостійно визначають строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-их і 9-х класів, свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів.
    ДПА здобувачів початкової освіти (4 клас) здійснюється з метою внутрішнього моніторингу якості освіти у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) і математики. Для проведення ДПА в закладі освіти використовуються єдині завдання, які укладають вчителі закладу освіти, відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань і затверджує керівник закладу освіти.
  Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень   проходив атестацію; оцінки за ДПА виставляються в Класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна" та у табелі навчальних досягнень.
ДПА здобувачів базової середньої освіти  (9 клас) здійснюється у письмовій формі з трьох предметів:
·                                        українська мова;
·                                        математика;
·                                        предмет за вибором педагогічної ради закладу освіти з одного зазначених навчальних предметів: українська література, зарубіжна література, англійська мова,     історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика.  
       Завдання для проведення ДПА укладають вчителі закладу освіти, відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, і затверджує керівник закладу освіти.
     Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких проводилось ДПА. Оцінки за ДПА виставляються в Класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна" і додаток до свідоцтва про базову середню освіту; заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації, книги обліку і видачі документів про здобуття базової середньої освіти.
   Заступник міністра            Павло Хобзей