Державна підсумкова атестація у початковій школі

Атестація учнів 4-х класів здійснюється виключно з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти.
ДПА буде проведена у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови і літературного читання) і математики.
Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових класів за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань.
Контрольні роботи проводяться на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.
На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.
Результати атестації не враховуються під час виставлення річних оцінок із навчальних предметів.

Державна підсумкова атестація в основній школі

Підсумкова атестація учнів 9-х класів передбачає проведення письмових шкільних іспитів з трьох предметів: української мови, математики та біології
Проведення державної підсумкової атестації з української мови відбуватиметься у формі диктанту, текст якого укладатимуть учителі. За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів. На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година.
Для проведення державної підсумкової атестації з математики буде підготовано не менше 10 варіантів контрольних робіт (якщо кількість учнів в класі менша 10, то по одному варіанту на кожного учня).
Робота з математики буде поділена на 3 частини.
Перша частина – 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання.
Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.
Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважатимуться виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель.
Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хвилин для учнів загальноосвітніх класів.
Особливості проведення ДПА з третього навчального предмета (біологія) визначені відповідними методичними рекомендаціями Міністерства освіти.
 
Г Р А Ф І К       П Р О В Е Д Е Н Н Я
державної підсумкової атестації
в Биковогребельській філії
опорного навчального закладу Шкарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
у 2018/2019 навчальному році      
 

Дата Час Клас Учнів Аудиторія Предмет Голова державної атестаційної комісії Члени комісії
15.05
ср
9:25 4 3 Класна кімната
4 класу
Українська мова Ходаківська Наталія Панасівна Кулеша Юлія Вікторівна
 21.05
вт
9:25 4 3 Класна кімната
4 класу
Математика Ходаківська Наталія Панасівна Кулеша Юлія Вікторівна
03.06
пн
09:00 9 4 Кабінет українсь-кої мови Українська мова
(диктант)
Ходаківська Наталія Панасівна  Шелест Наталія Ігорівна,
Соляник Олена Вікторівна
 
 05.06
ср
 
09:00
 
9
4
 
Кабінет біології Біологія Лавренчук Галина Михайлівна Васильчук Тетяна Іванівна,
 Чайка Ганна Петрівна
 
10.06
пн
 
09:00
 
9
4
 
Кабінет фізики Математика Лавренчук Галина Михайлівна Шелест Катерина Анатоліївна,       Мазуренко Володимир Васильович

 
Директор школи                               О.В.Крутаков

МОН визначило перелік шкільних іспитів в 2019 році
Міністерством освіти визначені переліки навчальних предметів, із яких у 2018/19 навчальному році буде проведена державна підсумкова атестація учнів, які завершують здобуття освіти в 4-х, 9-х та 11-х класах. Відповідний наказ відомства, про проведення державної підсумкової атестації в 2018/2019 навчальному році, підписаний міністром освіти Лілією  Гриневич.
У цьому навчальному році проведення державної підсумкової атестації у школах відбуватиметься виключно y письмовій формі.
Учні, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти  проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Учні закладів професійної (професійно-технічної) та студенти закладів вищої освіти, які здобувають загальну середню освіту в 2019 році, проходитимуть державну підсумкову атестацію з української мови, а також із математики або історії України (за вибором) у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Третій іспит з одного із предметів загальноосвітньої підготовки для цієї категорії здобувачів освіти буде проведений у закладі освіти в письмовій формі.
Перелік іспитів для здобувачів початкової освіти:
1. Українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання) або мова національної меншини (для осіб, які здобувають освіту мовами національних меншин чи корінних народів, або перебували за кордоном і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році за заявою одного із батьків або інших законних представників та за рішенням педагогічної ради).
2. Математика.
Перелік іспитів для здобувачів базової середньої освіти:
1. Українська мова.
2. Математика.
3. Один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти):
1) біологія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), українська література, фізика, хімія - для учнів класів з українською мовою навчання, у яких не вивчається мова національної меншини;
2) біологія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), інтегрований курс «Література», мова національної меншини, українська література, фізика, хімія - для учнів класів з навчанням або вивченням мови національної меншини.

ДПА 9 клас 2019. Збірники завдань та відповіді!
       Державна підсумкова атестація в 9-му класі за курс основної школи проводиться у 2019 році у формі підсумкових контрольних робіт. Мета ДПА – перевірити відповідність знань, умінь і навичок дев’ятикласників програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів. ДПА є швидким, надійним і об’єктивним методом оцінювання. Вона дає змогу охопити весь зміст навчальної програми, тому проведення державної підсумкової атестації  є найдоцільнішим і найефективнішим методом оцінювання. Збірники завдань для державної підсумкової атестації укладено відповідно до визначеними навчальними програмами, затвердженими МОН України. Державна підсумкова атестація охоплює всіх випускників 9 класів. Вона проводиться з 3 предметів:
      Предмет 1-ий:  українська мова (ДИКТАНТ) - обов’язковий для всіх випускників 9 класів.
      Предмет 2-ий: математика – обов’язковий для всіх випускників 9 класів.
      Предмет 3-ій: за вибором навчального закладу, профільного предмета або предмета, який вивчається поглиблено: англійська мова, німецька мова, історія України, географія, біологія, українська література, фізика, хімія, правознавство.

      Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Бали, отримані за атестацію, виставляються окремо від річних балів та заносяться до свідоцтва про базову загальну середню освіту.
Для підготовки до ДПА 2019 року в пригоді стануть збірники завдань та відповіді з таких предметів як: 
     «ДПА 2019 Англійська мова 9 клас. Збірник завдань та відповіді» автор: Константинова О. М. «Освіта», Марченко О. М.«Підручники і посібники», Коса І. Т. «Ранок»;
     «ДПА 2019 Біологія 9 клас. Збірник завдань та відповіді» автор: Агенська Г. В. «Освіта», Барна І. «Підручники і посібники», О.В. Костильов, О.А. Андерсон. «Генеза»;
     «ДПА 2019 Географія 9 клас. Збірник завдань та відповіді» автор: Капіруліна С. Л. «Освіта», Кузишин А. «Підручники і посібники»;
     «ДПА 2019 Історія України 9 клас. Збірник завдань та відповіді» автор: Гук О. І. «Освіта», Лебедєва Ю. Г. «Генеза»,Горинский І. «Підручники і посібники»;
     «ДПА 2019 Математика 9 клас. Збірник завдань та відповіді» автор: Бевз В. «Освіта», Істер О. С. «Генеза», Березняк М.«Підручники і посібники»;
     «ДПА 2019 українська мова 9 клас. Збірник диктантів» автор: Авраменко О. «Грамота», Єременко О.В «Освіта»,Білецька О. «Підручники і посібники»
     «ДПА 2019 Українська література 9 клас. Збірник завдань та відповіді» автор Витвицька С. «Підручники і посібники»

              Усі збірники отримали гриф: «Схвалено Міністерством освіти і науки України».