Методична робота


У 2018- 2019 навчальному році педагогічний колектив філії вирішуватиме проблеми і працюватиме над такими питаннями:


Науково - методична проблема:


«Упровадження інноваційних технологій у навчально - виховній діяльності в умовах малокомплектної філії».


Методичні об*єднання вчителів працюватимуть над вирішенням питань:
- творча група «Досвід» - " Я - творча особистість";
- на базі ТГ « Досвіт» - проблемний семінар – « Застосування методів проектів для функціонування ключових компетентностей особистості».
- методичне об*єднання класних керівників – « Метод проектів у виховній роботі класного керівника».


Виховний напрямок:
« Розвиток громадської активності учнів, формування національної самосвідомості особистості».