УВАГА !    Особливості приймання дітей до перших класів  загальноосвітніх навчальних закладів
Вік майбутніх першокласників
Вік майбутніх першокласників регламентовано статтею 20 Зако­ну України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV,в якій зазначено, що зарахування учнів до загальноосвіт­ніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років. У пункті 1.4 Постанови Головного державного санітарного лікаря України «Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до но­вого 2009/2010 навчального року» від 29 липня 2009 р. № 20 наголо­шено: «Не допускати прийом до школи дітей, молодше 5 років 8 міся­ців». Зазначена Постанова Головного державного санітарного лікаря України є чинною до початку 2010/2011 навчального року.
Разом з тим, звертаємо увагу на те, що згідно зі статтею 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІП право наперебування у дошкільних навчальних закладах гарантовано дітям ві­ком від двох місяців до шести (семи) років. Отже, якщо дитина досяглашестирічного віку, дошкільні навчальні заклади не можуть відмовити батькам у подальшому отриманні їхньою дитиною дошкільної освіти.
Умови приймання дітей до загальноосвітніх навчальних закладів
Приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу за­гальноосвітніх навчальних закладів» від 7 квітня 2005 р. № 204.
Загальноосвітні навчальні заклади приймають дітей на навчан­ня відповідно до визначеної території обслуговування. За наяв­ності вільних місць дитина може навчатися і в інших навчальних за­кладах.
Для зарахування дитини до першого класу батькам чи особам, які їх замінюють, потрібно подати до загальноосвітнього навчально­го закладу такі документи:
-   заяву на ім’я директора;
-   копію свідоцтва про народження дитини;
-   медичну картку встановленого зразка.

                                                              Витяг з протоколу № 4
загальних  зборів педагогічного колективу, батьківського комітету, ради НВО та громадськості в Биковогребельській філії  Шкарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
                                                                                                    від 30 травня 2017 року.
   Голова зборів – Тарасенко С.М.
   Секретар – Шелест Н.І.
Присутні: - вчителі та працівники НВО – 23 чол.
                 - батьки, громадськість            -  32 чол.
                 - учні                                          -  20 чол.
 
             Порядок денний:
1. Звіт завідувача філії Онопрієнка Віталія Васильовича перед педагогічним, учнівським колективами, батьками, громадськістю.   
 
СЛУХАЛИ: Звіт директора НВО В.В.Онопрієнка про діяльність у 2016/17 навчальному році та завдання на 2017/18 навчальний рік.
   Свій виступ В.В.Онопрієнко розпочав з повідомлення, що з 01 березня 2017 року офіційно Биковогребельське НВО реорганізоване в Биковогребельську філію Шкарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, хоч ця робота розпочалася з 01 вересня 2016 року.
   У своєму виступі В.В.Онопрієнко охарактеризував свій внесок як керівника НВО у під-вищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі-дитсадку. Всі учні школи мають задовільні знання і переведені до наступних класів.  З 01 вересня в школі працюватиме і  9 клас (4 учні), а до 1 класу подано лише 2 заяви батьків. По попередніх даних в школі в початковій ланці працюватиме два класи – комплекти, філії дозволено відкривати такі класи.
По попередніх даних в школі навчатиметься 35 учнів, а дитсадок відвідуватимуть 15 дошкільнят, з них 7 п’ятирічок, які 01 вересня 2018 року прийдуть до 1 класу.
   Учні брали участь  у районних предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах, оглядах. Всі діти мікрорайону охоплені навчанням, а 10 дошкільнят відвідували дитсадок.
   У НВО створено всі умови для варіативності навчання, виконано навчальний план і нав-чальні програми. Учні 4 класу (5 учнів) успішно склали ДПА і підтвердили свої річні оцінки.
   Певна робота проводиться з педкадрами, про що свідчить зростання їхньої педмайстерності за результатами атестації. Разом з тим 50% педколективу – сумісники, які працюють 1 чи 2 дні на тиждень. А тому позакласна та гурткова робота велася недостатньо.
  Доповідач  охарактеризував стан харчування учнів, дотримання техніки безпеки, роботу з батьками та шефами. Відмітив, що розпочалася підготовка школи до нового навчального ро-ку : до 1  серпня  буде проведено поточний ремонт всіх приміщень школи та дитсадка. Вугіллям на новий опалювальний сезон школа не забезпечена, але до опалювального сезону вугілля та дрова відділ освіти РДА закупить. Протягом року замінено 10 дерев’яних вікон на металопластикові.
  Про роботу філії та дитсадка неодноразово розповідала районна газета «Замкова гора» та часопис «Фортеця». Завдяки благодійному фонду «Фортеця» встановлено новий ігровий майданчик, а «Озерна-Агро» виділили фарбу на ремонт.
  Доповідач дав відповіді на запитання батьків та присутніх.
 
ВИСТУПИЛИ:  У своїх виступах  Н.І.Однорог (член батьківського комітету),  Т.І.Васильчук (заступник), Н.М.Сімбірьова (мати),  Олександр Шелест (8 клас) та інші відмітили цілеспрямовану, сплановану і конкретну роботу завідувача філії В.В.Онопрієнка по вдосконаленню навчально-виховного процесу, зміцнення матеріальної бази, проведення поточних ремонтів, дотримання техніки безпеки, велику роботу по добору та розстановці педагогічних кадрів,  певні успіхи учнів у предметних олімпіадах та спортивних змаганнях і різноманітних конкурсах.   Виступаючі звернули увагу В.В.Онопрієнка на його пасивність у роботі з ПОСП «Одісей»(колишній колгосп), який не виділяє для учнів продукти харчування, хоч і мають рекомендації РДА та районної ради.
 
УХВАЛИЛИ: 1.Роботу директора НВО В.В.Онопрієнка оцінити «задовільно»(одноголосно).
   
            Голова зборів (підпис)
            Секретар (підпис).

                                                                 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Нова Українська школа
 Типові навчальні плани та переліки літератури і програм
 
                               Мережа класів на  2017 – 2018 навчальний рік
 
Клас Учнів Хлопці Дівчата Класний керівник
-        
2 6 4 2 Соляник О.В.
3 4 0 4 Коваленко В.С.
4 2 1 1    -«»-
По 2- 4 12 5 7  
5 4 2 2 Васильчук Т.І.
6 5 1 4 Шелест  Н.І.
7 4 0 4 Блажко О.Г.
8 4 2 2 Шелест К.А.
9 4 2 2 Шелест Н.І.
По 5- 9 
 
21 7 14  
По 1- 9 класах 33 12 21  
Дитячий садок 17 9 8 Однорог Н.І.
 
По НВО
 
50
 
21
 
29
 
 
 Р О З К Л А Д   У Р О К І В
для учнів 2 - 4 класів БИКОВОГРЕБЕЛЬСЬКОЇ філії  Шкарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів    на ІІ семестр 2017-2018 навчального року.
 
Дні 2 клас     3 клас      клас – комплект    4 клас
Понеділок Читання  Українська мова  Читання 1
Математика  Математика Математика 2
Українська мова Природознавство Природознавство 3
Образотворче Читання Українська мова  4
 Фізична культура Трудове навчання Трудове навчання 5
Вівторок Математика Українська мова Читання 1
Англійська мова Математика Математика 2
Інформатика Англійська мова Англійська мова 3
Природознавство  Фізична культура Фізична культура 4
Фізична культура Образотворче Образотворче 5
     Середа Читання  Читання Українська мова 1
Українська мова Я у світі   Я у світі 2
 Математика Математика Математика 3
Основи здоров’я  Фізична культура  Фізична культура 4
Фізична культура Основи здоров’я Основи здоров’я 5
    Четвер Англійська мова Читання Українська мова 1
Українська мова Природознавство Природознавство 2
Математика Інформатика Інформатика 3
Трудове навчання Українська мова Читання 4
  Музика Музика  5
 П’ятниця  Читання Українська мова Читання 1
Українська мова Математика Математика 2
 Музика  Англійська мова Англійська мова 3
 Природознавство Фізична культура Фізична культура 4
Індивідуальні     5
РОЗКЛАД УРОКІВ  для учнів 5 – 8 класів       
 

<
Дні 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас  
Понеділок 1  Трудове навчання Українська  мова  Алгебра Біологія Мистецтво 1
2  Трудове навчання Математика Біологія Мистецтво Українська  мова 2
3. Українська  література Фізична культура Трудове навчання Алгебра Біологія 3
4. Образотворче Трудове навчання Фізична культура Геометрія Основи здоров’я 4
5  Фізична культура Образотворче Геометрія Хімія Українська  література 5
6    Основи здоров’я Українська мова Фізична культура Фізика 6
7     Фізика   7
Вівторок 1  Історія Математика Українська  мова Зарубіжна література Хімія 1
2  Математика Всесвітня історія Зарубіжна література Біологія Українська  мова 2
3  Природознавство Зарубіжна література Фізика Українська  література Історія України 3
4  Зарубіжна література Українська  мова Хімія Всесвітня історія Алгебра 4
5  Фізична культура Українська  література Всесвітня історія Основи здоров’я Зарубіжна література 5
  6  Основи здоров’я Фізична культура Українська  література  Геометрія Правознавство 6
7   Фізична культура   Фізична культура 7
      Середа 1   Інформатика Математика Географія Українська  мова Англійська мова 1
2  Українська  мова Англійська мова Географія Інформатика Алгебра 2
3  Англійська мова Географія Українська  мова Інформатика Геометрія 3
4  Математика Географія Англійська мова Хімія Інформатика 4
5  Математика Інформатика Основи здоров’я Англійська мова Географія 5
6  Фізкультура Біологія  Інформатика Географія Фізика 6
7     Географія Інформатика 7
    Четвер 1  Українська  мова Англійська мова Алгебра Історія України Трудове навчання 1
2  Українська  література Фізична культура Англійська мова Трудове навчання Історія України 2
3  Англійська мова Трудове навчання Історія України Українська  література Геометрія 3