ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ  ЗАХОДИ
Биковогребельської філії Шкарівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів   на 2018-2019 навчальний рік.
              Понеділок
- загально шкільна лінійка (щотижня)                                11.00     Дирекція, учком
- педагогічна  рада   (згідно плану)                                       15.00     Директор опорної школи
- нарада при завідувачі філією ( 3 )                                       15.00     Завідувач філії
- робота методоб’єднань (згідно плану)                                15.00     Заступник опорної школи
 
               Вівторок
- профзбори,  виробничі наради, засідання ПК                    15.00    Члени профкому
- збори учнівських об’єднань ( 1, 3)                                        14.30     Н.І.Шелест
 - Гуртки «Юні музеєзнавці»                                                   14.00     В.В.Кравченко
         - «Живе слово»  (2,4)                                                                     14.00     Н.І.Шелест
 
             Середа
- Гуртки: - «Юний  фізик» (1,3)                                                13.40     К.А.Шелест
          - «Народна вишивка»                                                      13.00     О.В.Соляник
          -  «Юний  математик»  (2,4)                                           13.40     К.А.Шелест
 - Навчання учнівського активу (щотижня)                         14.20     Н.І.Шелест
 
              Четвер
- Гуртки:-  - «Юний хімік-біолог» (2,4)                                  14.20      Т.І.Васильчук                              
  -  Клуб інтернаціональної дружби (2, 4)                                 14.20     О.М.Віхляєва

 
             П’ятниця
 - Спортивні гуртки та секції (щотижня)                                14.30     В.В.Онопрієнко
- засідання піклувальної ради філії (згідно плану)               15.00     Дирекція  
- санітарний день (щотижня)                                                     13.00     Кл. керівники
- вечори відпочинку, конкурси (згідно плану)                       16.00     Кл.керівники
            
            Субота – неділя
- конкурси, спортивні змагання, олімпіади, турпоходи       10.00    Кл.керівники, учком,
  (згідно планів філії, опорної школи, відділу освіти,                         вчителі -  предметники,     РДА, ДЮСШ)                                                   
 
 
 
  Мережа класів на  2018 – 2019 навчальний рік:
 
 Клас Учнів Хлопці Дівчата Класний керівник
1 6 2 4 Кулеша О.В.
2 0 - - -
3 5 3 2 Соляник О.В.
4 5 0 5 Кулеша Ю.В.
По 1- 4 15 5 10  
5 2 1 1 Васильчук Т.І.  індивід.
6 5 3 2 Васильчук Т.І.
7 5 1 4 Шелест  Н.І.
8 5 0 5 Шелест Н.І.
9 5 2 3 Шелест К.А.
По 5 - 9  22 7  15  
По 1- 9 класах       38       12        26  
Дитячий садок 15 7 8 Однорог Н.І.
По НВО     53   19    34  

                                    Розклад дзвінків

 

1 урок 8.30 - 9.15
2 урок 9.25 - 10.10
3 урок 10.20 - 11.05
4 урок 11.25 - 12.10
5 урок 12.20 - 13.05
6 урок 13.15 - 14.00
   

                                    
Р О З К Л А Д   У Р О К І В
для учнів 6 - 9 класів БИКОВОГРЕБЕЛЬСЬКОЇ філії  Шкарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів   на ІІ семестр       2018-2019 навчального року.
6 клас 7 клас 8 клас 9 клас  
 Українська мова
Математика
Українська література
Трудове навчання
Фізкультура.
Біологія
Трудове навчання
Алгебра
Біологія
Трудове навчання
Фізкультура.
Геометрія
Українська мова Образотворче мистецтво
 Біологія
Трудове навчання
Алгебра
Геометрія
Хімія
Фізкультура
 
Трудове навчання
Українська мова
Біологія
Основи  здоров’я
Українська література
Фізика
Фізкультура
1
2
3
4
5
6
7
П
о
н
е
д
і
л
о
к
Фізкультура
Історія
Українська мова Зарубіжна  література
Математика
Основи  здоров’я
 
Українська мова     Алгебра
Зарубіжна  література Фізика
Всесвітня історія
Українська література
Фізкультура.
Геометрія
Основи  здоров’я
Всесвітня історія
Українська література
Зарубіжна  література Фізкультура
Мистецтво
Хімія
Українська мова   Алгебра
Історія України
Фізкультура
Правознавство
Зарубіжна  література
1
2
3
4
5
6
7
В
і
в
т
о
р
о
к
Математика
Географія
Географія
Українська література
Інформатика
Образотворче мистецтво
Географія
Інформатика
Хімія
Географія
Основи  здоров’я
 
 Біологія
Хімія
Інформатика
Інформатика
Фізика
Географія
Географія
Інформатика
Алгебра
Геометрія
Фізика
Географія
Інформатика
Фізкультура
1
2
3
4
5
6
7
С
е
р
е
д
а
 
Українська мова      Музика
Математика
Історія
Англійська мова
Фізкультура
 Англійська мова
Англійська мова
 Історія України
Українська література
Фізика
Музика
Фізкультура
Історія України
Українська мова
Українська література
Англійська  мова
Фізкультура
Англійська  мова
-
Геометрія
Історія України
Англійська
Фізика
Всесвітня історія
Мистецтво
Англійська мова
1
2
3
4
5
6
7
Ч
е
т
в
е
р
 Англійська мова
Біологія
Зарубіжна  література Англійська
 
Українська мова Зарубіжна  література
Геометрія
Біологія
Англійська  мова
Зарубіжна  література Українська мова Англійська
Алгебра.
Фізика
Хімія
Англійська мова
Українська література
Зарубіжна  література Біологія
1
2
3
4
5
 п
я
т
н
и
ц
я
 Р О З К Л А Д   У Р О К І В
для учнів 1 - 4 класів БИКОВОГРЕБЕЛЬСЬКОЇ філії  Шкарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на ІІ семестр 2018-2019 навчального року.
    1 клас 3 клас 4 клас
П о н е д і л о к 1
2
3
4
5
Я досліджую світ
Читання             Математика
Фізична культура
 
Читання
Математика
Українська мова
Природознавство
Я у світі
 
 
Читання
Українська мова
Математика
Образотворче мистецтво
  
 
В і в т о р о к 1
2
3
4
5
Читання
Англійська мова
Письмо
Математика
Мистецтво
 
 
Математика
Основи  здоров’я
Українська мова
Англійська мова
Фізична культура
 
Українська мова
Математика
 Природознавство
Фізична культура
Основи  здоров’я
 
С е р е д а 1
2
3
4
5
Читання
Математика
Письмо
Фізична культура
 
Англійська  мова
Математика
Читання
Трудове навчання
Фізична культура
 
 
Читання
Українська мова
Математика
Англійська мова
Трудове
 
Ч е т в е р 1
2
3
4
5
Я досліджую світ
Англійська мова
Дизайн і технології
Мистецтво
Математика
Образотворче мистецтво
Українська мова
Природознавство
Музичне мистецтво
 
Читання
Математика
Музичне мистецтво
Фізична культура
 Я у світі
 
П ’я т н и ц я 1
2
3
4
5
Письмо
Математика
Я досліджую світ
Фізична культура
 
Англійська мова
Читання
Інформатика
Українська мова
Фізична культура
 
 
Українська мова
Інформатика
Фізична культура
Англійська мова
Природознавство
 
 
      Структура навчального року та режим роботи школи
 
Розпочинається навчальний рік 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" навчальні заняття будуть організовані за триместровою системою. Канікули попередньо визначені у такі терміни (за рішеннями ради школи та педагогічної ради, протокол №8 від 28.08.2018):
1 триместр/осінні канікули – з 08 по 15 жовтня включно;
2 триместр/осінні канікули 2 етап – з 19 по 25 листопада включно;
3 триместр/зимові канікули – з 29 грудня по 7 січня включно;
4 триместр/зимові канікули 2 етап – з 18 по 24 лютого включно;
5 триместр/весняні канікули – з 08 по 14 квітня включно;
6 триместр/літні канікули – з 1 червня по 31 серпня включно.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюватиметься згідно Критеріїв оцінювання за І семестр (період з 1 вересня по 29 грудня 2018 року), за ІІ семестр (період з 9 січня по 31 травня 2019 року) і навчальний рік.
Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи та святом Останнього дзвоника – 31 травня 2019 року.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.
З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Білоцерківської райдержадміністрації  можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул.
 
                                
  УВАГА !    
Особливості приймання дітей до перших класів  загальноосвітніх навчальних закладів
Вік майбутніх першокласників
Вік майбутніх першокласників регламентовано статтею 20 Зако­ну України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV,в якій зазначено, що зарахування учнів до загальноосвіт­ніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років. У пункті 1.4 Постанови Головного державного санітарного лікаря України «Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до но­вого 2009/2010 навчального року» від 29 липня 2009 р. № 20 наголо­шено: «Не допускати прийом до школи дітей, молодше 5 років 8 міся­ців». Зазначена Постанова Головного державного санітарного лікаря України є чинною до початку 2010/2011 навчального року.
Разом з тим, звертаємо увагу на те, що згідно зі статтею 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІП право наперебування у дошкільних навчальних закладах гарантовано дітям ві­ком від двох місяців до шести (семи) років. Отже, якщо дитина досяглашестирічного віку, дошкільні навчальні заклади не можуть відмовити батькам у подальшому отриманні їхньою дитиною дошкільної освіти.
Умови приймання дітей до загальноосвітніх навчальних закладів
Приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу за­гальноосвітніх навчальних закладів» від 7 квітня 2005 р. № 204.
Загальноосвітні навчальні заклади приймають дітей на навчан­ня відповідно до визначеної території обслуговування. За наяв­ності вільних місць дитина може навчатися і в інших навчальних за­кладах.
Для зарахування дитини до першого класу батькам чи особам, які їх замінюють, потрібно подати до загальноосвітнього навчально­го закладу такі документи:
-   заяву на ім’я директора;
-   копію свідоцтва про народження дитини;
-   медичну картку встановленого зразка.