ВИТЯГ З НАКАЗУ № 42
                                                              по Биковогребельській восьмирічній школі
                                від 04 листопада 1977 року


"Про відкриття шкільного краєзнавчого музею".


Протягом останнього часу в школі була проведена велика пошукова робо¬та по створенню музею історії села. Всі зібрані оригінальні документи та експонати розміщено в окремій кімнаті у вітринах та на стендах. Готуючи гідну зустріч 60-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції,
н а к а з у ю:
1. Провести урочисте відкриття шкільного краєзнавчого музею 05 листопада 1977 року, запросивши на свято ветеранів війни і праці.
2. Керівником музею на громадських засадах призначити вчителя історії школи Онопрієнка Віталія Васильовича.

Директор школи   /підпис/      О.А.Очеретяний.

                     
 

                    ЗАТВЕРДЖУЮ»
       Директор Биковогребельського НВО
       «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»
     
        В.В. Онопрієнко

 

С Т А Т У Т
ШКІЛЬНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
при Биковогребельському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок» Білоцерківського району Київської області.

1. Шкільний краєзнавчий музей (далі – музей) здійснює свою діяльність відповідно до    Конституції України, чинного законодавства, "Положення про шкільний музей".
2. Засновником музею є учнівський та педагогічний колективи школи.
3. Головною метою музею є формування в учнів любові до рідного краю,
патріотизму, розширенню знань про історію та природу рідного краю, розвитку активності учнів, оволодінню учнями практичними навичками пошукової,
дослідницької роботи.
4. Для керівництва роботою музею щорічно обирається Рада музею, в яку входять 2 вчителі-наставники та 7 учнів-краєзнавців. Рада музею контролює і проводить таку роботу:
• поповнює фонди новими експонатами;
• вивчає зібраний матеріал, систематизує і забезпечує його облік та збері¬гання;
• проводить екскурсії, бесіди, пересувні виставки для учнів та громадсь¬кості;
• надає допомогу вчителям у використанні музейних матеріалів у навчальному процесі;
• широко пропагує матеріали музею серед учнів та жителів села.
5. Облік і збереження фондів музею здійснюється згідно діючої інструкції і фіксуються в інвентарній книзі обліку експонатів.
6. Музей працює згідно «Плану роботи шкільного краєзнавчого музею».
7. Оригінали надзвичайно цінних документів чи експонати можуть бути пере¬дані в Білоцерківський краєзнавчий музей згідно відповідного акту.
8. На випадок припинення діяльності шкільного краєзнавчого музею всі оригінальні документи та експонати повинні бути передані актом Білоцерківському краєзнавчому музею.


Рада музею.
 

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ МУЗЕЮ

при Биковогребельському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок» комісією в  складі В.В. Онопрієнка – директора НВО, Т.В. Бублій – вчителя історії НВО,  Я.І.Однорог - соціального педагога.
1. Назва музею: Шкільний краєзнавчий музей (історії та природи села Бикова Гребля   Білоцерківського району).
2. Профіль музею: краєзнавчий.
3. Адреса: 09180, село Бикова Гребля Білоцерківського району Київської області, телефон (04563) 2-92-41, сайт bgnvo.org.ua
4. Засновники музею: учнівський та педагогічний колективи школи.
5. Дата заснування, наказ №: 5 листопада 1977 р., наказ № 42, 4.11.77р.
6. Керівник музею: Онопрієнко Віталій Васильович, директор НВО, 35 р. стажу.
7. Заклад, що здійснює керівництво: Білоцерківський краєзнавчий музей, відділ освіти РДА, райметодкабінет.
8. Характеристика музейного приміщення: дві кімнати, площа 38 кв.м. стан кімнат добрий.
9. Фонди музею: загальна кількість експонатів - 898
- із них оригіналів – 385
10. Облік ведеться згідно інструкції в інвентарній книзі.
11. Експонати зберігаються у вітринах та на окремих стендах. Приміщення затемнене (вікна закриті оргалітом ).
12. В музеї нараховується 3 експозиційних розділи:
1) Природа краю;
2) Край з найдавніших часів до початку ХХ століття;
3) Край з початку ХХ ст. по наш час.
13. Художнє оформлення задовільне, проведене силами учнів та вчителів.
14. Технічне оснащення - відсутнє, при необхідності використовується ТЗН історичного кабінету.
15. Характеристика просвітницької роботи: в середньому щорічно проводиться понад 30 екскурсій ( з них 10-15 - для учнів інших шкіл), а також вивчаються окремі теми з історії, географії, біології, Київщинознавства, проводяться виховні заходи, зустрічі з ветеранами.
16. Рада музею складається з 9 чоловік (2 вчителі та 5 учнів).
17. Режим роботи: протягом навчального дня з 8.30 до 15.30
18. Пропозиції комісії: зібрати матеріали «Розвиток освіти в селі»

Комісія: 1. В.В. Онопрієнко
       2. Т.В.Бублій
       3. Я.І.Однорог
06 вересня 2016 року
 

УНІФІКОВАНИЙ  ПАСПОРТ
шкільного краєзнавчого музею при Биковогребельському НВО
«ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»

1. Повна назва музею: шкільний краєзнавчий музей.
2. Профіль музею: краєзнавчий.
3. Форма власності: колективна.
4. Засновник: учнівський та педагогічний колективи школи.
5. Підпорядкування: Міністерство освіти і науки України.
6. Методичне керівництво здійснює Білоцерківський краєзнавчий музей.
7. Статус: шкільний краєзнавчий музей
8. Адреса: 09180, Київська область, Білоцерківський район, село Бикова Гребля,
вул. Т.Шевченка  5, телефон (04563) 2-92-41, сайт: bgnvo.org.ua
9. Короткі історичні відомості: музей відкрито 5 листопада 1977 року, наказ по школі № 42 від 04.11.77 року.
10. Структура музею: 3 експозиційні розділи
11. Директор музею на громадських засадах Онопрієнко Віталій Васильович, заступник директора Бублій Тетяна Василівна.
12. Нерухомі пам’ятки:
13. Характеристика музейного приміщення: дві кімнати площею 33 кв.м.
14. Технічний стан: добрий.
15. Площа музею: - загальна – 38 кв.м.
      - експозиційна: - вітрини – 8 кв.м.
      - стенда – 30 кв.м.
16. Охорона музею: в нічний час - шкільний сторож.
17. Технічне оснащення – відсутнє. При необхідності використовується ТЗН історичного кабінету.
18. Фонди музею:  загальна кількість експонатів – 898.
- із них оригіналів – 385.
19. В музеї нараховується 3 експозиційних розділи:
1) Природа краю;
2) Край з найдавніших часів до початку ХХ століття;
3) Край з початку ХХ ст. по наш час.
20. Режим роботи: протягом навчального дня з 8.30 до 15.30.

Директор   В.В. Онопрієнко

06 вересня 2016 року